O nás

Zajišťujeme projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost v oblasti pozemního stavitelství.
» novostavby
» rekonstrukce
» pasporty staveb

Jedná se především o:
» stavby pro bydlení - bytové a rodinné domy
» stavby občanské vybavenosti - pro školství, zdravotní a sociální péči, služby a obchod, ubytování a stravování,...
» stavby průmyslové

Stupně projektových dokumentací:
» PD bouracích prací
» PD k územnímu řízení
» PD ke stavebnímu řízení (stavební povolení, ohlášení stavby, změna užívání stavby)
» PD k provedení stavby
» PD skutečného provedení stavby

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Copyright © 2016, designed by Mgr.Kelly