Služby

Vyberte si ze široké nabídky našich služeb. Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem, či připomínkou.


Projekční činnostZpracováváme kompletní projektovou dokumentaci ke všem typům řízení:

» PD bouracích prací
» PD k územnímu řízení
» PD ke stavebnímu řízení (stavební povolení, ohlášení stavby)
» PD k provedení stavby
» PD skutečného provedení stavby
» Pasport stavby
» Změna užívání


Pro bytovou, občanskou i průmyslovou výstavbu:

» novostavby
» rekonstrukce
» pasporty staveb


Naše dokumentace obsahuje dle vyhlášky "č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb" tyto náležitosti:

» Architektonicko - stavební řešení
» Stavebně - konstrukční řešení
» Požárně - bezpečnostní řešení
» Technika prostředí staveb - zdravotně technické instalace, vzduchotechnika a vytápění, chlazení, měření a regulace, silnoproudá elektrotechnika, elektronické komunikace
» Dokumentace technických a technologických zařízení
» Dokladová část - splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů (např. závazná stanovista dotčených orgánů, geodetický podklad, průkaz energetické náročnosti budov, ...)Inženýrská činnostV rámci našich služeb kompletně zajistíme stavební povolení/ohlášení stavby včetně všech předcházejících činností.

Např. vynětí pozemku z půdního fondu, zajištění územního souhlasu, vyjádření všech dotčených orgánů, atp.


Konzultační činnostRádi Vám se vším poradíme, např.:

» výběrem vhodných materiálů
» dispozičním řešením
» barevným provedením
» technickým a technologickým řešením

Copyright © 2016, designed by Mgr.Kelly